NUDZOVÝ STAV - vyhlásenie vlády SR
Dozvedieť sa viac ►
Druhy technických kontrol:
● technickú kontrolu (TK) pravidelnú
● TK pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestaveného na premávku na pozemných komunikáciách
● TK zvláštnu
● TK administratívnu
● TK na prepravu nebezpečných vecí (ADR) - v súčastnosti nezabezpečujeme
● TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT) - v súčastnosti nezabezpečujeme
● TK opakovanú
web.quasardesign.sk