NUDZOVÝ STAV - vyhlásenie vlády SR
Dozvedieť sa viac ►
Základné kategórie vozidiel:
● Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
● Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
● Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
● Kategória O: prípojné vozidlá
● Kategória T: kolesové traktory
● Kategória C: pásové traktory
● Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
● Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
● Kategória P: pracovné stroje
● Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií
web.quasardesign.sk