NUDZOVÝ STAV - vyhlásenie vlády SR
Dozvedieť sa viac ►
Lehoty pravidelných emisných kontrol pre jednotlivé kategórie vozidiel:
● Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách - nevykonávame.
● Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
● Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so vznetovým (naftovým) motorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
● Autobusy a nákladné vozidlá (M2, M3, N2 a N3) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
● Traktory (T) – 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách.

Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (zobraziť vyhlášku ▼)
web.quasardesign.sk