NUDZOVÝ STAV - vyhlásenie vlády SR
Dozvedieť sa viac ►
Lehoty pravidelných technických kontrol pre jednotlivé kategórie vozidiel:
● Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných intervaloch.
● Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg (N1), prívesy do 750 kg (O1) a prívesy od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
● Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prívesy do 10 000 kg, resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
● Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá za traktory (R) – 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách.

Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (zobraziť vyhlášku ▼)
web.quasardesign.sk