NUDZOVÝ STAV - vyhlásenie vlády SR
Dozvedieť sa viac ►
Pri pravidelnej emisnej kontrole je potrebné predložiť:
- pristaviť vozidlo
- osvedčenie o evidencii (OEV) vozidla, resp.technický preukaz (TP), ak bol pre vozidlo vydaný
- ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní OEV, spolu s kópiou OEV alebo TP
- protokol o montáži plynového zariadenia
- platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha
Užitočné informácie:
Príprava na EK:
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožnovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.
Aktuálne ceny pravidelných emisných kontrol:
- Vozidlá do 3.5t (benzín/RKAT), (benzin/RKAT+ODB): od 36€
- Vozidlá do 3.5t s alternatívnym pohonom (+LPG,CNG): od 46€
- Vozidlá do 3.5t (diesel), (diesel+OBD): od 36€
- Vozidlá nad 3.5t: od 45€
- Traktor: od 45€
web.quasardesign.sk